ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก Login
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
นานาสาระเกษตรกับจ้าวไก่เกษตร
dot
bulletเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ OP กับ พันธุ์ F1 คืออะไร
bulletทำไมปัจจุบันจึงเรียกเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ขายกันอยู่ว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม
bulletเมล็ดพันธุ์พืชผักทำไมงอกช้าในฤดูหนาว
bulletสารปรับสภาพดินคืออะไร
bulletดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีชมอส คืออะไร
bulletอากาศหนาวพืชผักมักไม่โต
dot
สินค้าเมล็ดพันธุ์พืชผัก
dot
bulletตราศรแดง
bulletตราเครื่องบิน(เจียไต๋)
bulletตราเสือดาว
bulletตราโอเค
bulletตรางอบทอง
bulletตราสิงโต
bulletตราตะวันต้นกล้า
bulletตราปลาทอง
bulletตราปลาวาฬ
bulletตราใบคู่
bulletตรา 3A
bulletตราช้าง
bulletตราดาวทอง
bulletตรากระทง
bulletตรานกแดง
bulletตราเพื่อนเกษตรกร
bulletตราแพะทอง
bulletตราภูเขา
bulletตราแม่น้ำ
bulletตรารถถัง
bulletตราลูกโลก
bulletตรา ซินเจนทาS&G
bulletตราทองเฉลิม
bulletตราแปซิฟิค
bulletตราภูเขาทอง
bulletตรารอยัลซี้ด
bulletตราสามดาว
bulletตราธนูทอง
bulletตราอุ้งมือทอง
bulletเมล็ดพันธุ์ผักซอง
dot
สินค้าอุปกรณ์การเกษตร
dot
bulletอุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธุ์กล้า,ดินเพาะกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
bulletจำหน่ายกล้ามะนาว
bulletรับเพาะกล้า
bulletสารปรับปรุงสภาพดิน
dot
วิธีและเทคนิคการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักเพื่อการค้าชนิดต่างๆ
dot
bulletข้อมูลและรายละเอียดพืชผักแต่ละชนิด
bulletเมล็ดพันธุ์ผักปราศจากเชื้อ
bulletเทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์เคลือบ
bulletวิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า
bulletวิธีและเทคนิคการปลูกพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท
bulletการปลูกมะระจีน
bulletการปลูกผักชีฝรั่ง
bulletการปลูกแตงโมกินรี,แตงโมโตปิโด
bulletการปลูกคะน้า
bulletการปลูกผักบุ้งจีน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletพยากรณ์อากาศประจำวัน
bulletราคาผักจากตลาดสี่มุมเมือง
bulletข้อมูลตลาด คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น
bulletเครื่องซีลถุง-เครื่องแพ็คสินค้า
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletแลกลิงค์กับเรา


ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพร้านจ้าวไก่เกษตร


อุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธุ์กล้า,ดินเพาะกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า

ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีทมอส

       ดินมีเดีย ที่บรรจุในกระสอบเป็นปริมาตรในปัจจุบันเราจะทราบได้อย่างไรว่า ปริมาณต่อการใช้ในถาดเพาะกล้าแต่ละขนาดจะต้องใช้จำนวนถาดหรือดินเพาะกล้าปริมาณเท่าไร ดังนั้นเราจึงรวบรวมข้อมูลและสรุปไว้ในตารางด้านล่างเพื่อให้ท่านคำนวนวัสดุในการเพาะกล้าได้ง่ายมากขึ้นดังนี้

 

ปริมาตรบรรจุ 70 ลิตร/กระสอบ

ขนาดถาดเพาะกล้า จำนวนถาดเพาะกล้า
 60 หลุม  12 ถาด
 104 หลุม  20 ถาด
 105 หลุม  22 ถาด
 200 หลุม  27 ถาด

 

ปริมาตรบรรจุ 80 ลิตร/กระสอบ

 ขนาดถาดเพาะกล้า  จำนวนถาดเพาะกล้า
 60 หลุม  14 ถาด
 104 หลุม  23 ถาด
 105 หลุม  25 ถาด
 200 หลุม  31 ถาด

 

ปริมาตรบรรจุ 340 ลิตร/กระสอบ

 ขนาดถาดเพาะกล้า  จำนวนถาดเพาะกล้า
 60 หลุม  60 ถาด
 104 หลุม  97 ถาด
 105 หลุม  107 ถาด
 200 หลุม  136 ถาด

 อุปกรณ์เพาะกล้า,ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีทมอส,ถาดเพาะต้นกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักอุปกรณ์เพาะกล้า,ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีทมอส,ถาดเพาะต้นกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักarticle

 

อุปกรณ์เพาะกล้า,ดินเพาะกล้า-ดินพีทมอส,ถาดเพาะกล้า,ถาดเพาะเมล็ด

วัสดุเพาะกล้า,วัสดุปลูก

      ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีทมอส

      วัสดุเพาะกล้าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตในช่วงแรกของพืช เราจึงต้องให้ความสำคัญมาก ซึ่งดินเพาะกล้าเป็นวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูปสามารถนำไปใช้ได้ทันที อุ้มน้ำ ระบายน้ำและอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เน่าเปื่อยผุพังเร็วเกินไป สะอาดปราศจากเมล็ดวัชพืช โรคพืชและแมลงศัตรูพืช ไม่ทำให้เกิดโรคในระยะต้นกล้า น้ำหนักเบา ขนส่งได้ง่าย ลดต้นทุนในการผลิต และยังมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

อุปกรณ์เพาะกล้า,ดินเพาะกล้า

คุณสมบัติ  ขนาด           
ราคา

ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,Graden Thong-Substrate

ดินเพาะกล้า Garden Thong-Substrate

 ดินเพาะกล้า Graden Thong Substrate

เนื้อละเอียดมาก สามารถอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี ปราศจากโรคและวัชพืช ค่า pH 6.0  มีธาตุอาหาร NPK ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

อัตราส่วน แบล็คมอสกับไวท์มอส 70:30

 80 ลิตร

 390

ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย BVB

ดินเพาะกล้า BVB

 ดินเพาะกล้า BVB

เนื้อละเอียด สามารถอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี ปราศจากโรคและวัชพืช ค่า pH 6.0 มีธาตุอาหาร NPK ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

อัตราส่วน แบล็คมอสกับไวท์มอส 50:50

 70 ลิตร  350

ดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย SAB Substrate1

ดินเพาะกล้า SAB Substrate1

 ดินเพาะกล้า SAB Substrate1

เนื้อละเอียด สามรถอุ้มน้ำและระบายอากาศไดดี ปราศจากโรคและวัชพืช ค่า pH 6.0 มีธาตุอาหาร NPK ที่จำเป็นต่อการเจรฺญเติบโตของพืช

อัตราส่วน แบล็คมอสกับไวท์มอส 65:35

 340 ลิตร  950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถาดเพาะกล้า,ถาดเพาะต้นกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์

     ถาดเพาะกล้าทำจาก พลาสติก PE สีดำเหมาะสำหรับการเพาะกล้าของพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล มีคุณสมบัติทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตไดเร็ว เนื่่องจากไม่มีแย่งอาหารกัน ระบบรากของพืชเจริญได้ดี ป้องกันโรค และแมลงที่อยู่ในดิน ระบายน้ำได้ดี น้ำหนักเบา สะดวกในการย้ายกล้า ทำความสะอาดง่าย ใช้งานได้หลายครั้ง ลดต้นทุนในการผลิต

ถาดเพาะกล้า,ถาดเพาะต้นกล้า,ถาดเพาะเมล็ด คุณสมบัติ จำนวน          ราคา     

 ถาดเพาะกล้า 104 หลุมหนา 0.7

    ถาดเพาะกล้า 104 หลุม             

 ถาดเพาะกล้า 104 หลุม

ขนาด 36 x 54.5 ซม. หนา 0.70 มม.  1 ลัง บรรจุ 100 ชิ้น

เหมาะสำหรับเพาะต้นกล้าที่ต้องการความแข็งแรงอายุกล้า 14-35 วัน ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บล็อคโคลี่ ดาวเรือง

 

 < 100 ชิ้น

1 ลัง

 

 17/ชิ้น

1550/ลัง

 

 ถาดเพาะกล้า 105 หลุมหนา 0.8

ถาดเพาะกล้า 105 หลุม

ถาดเพาะกล้า 105 หลุม

ขนาด 27.5 x 54 ซม. หนา 0.80 มม.  1 ลัง บรรจุ 50 ชิ้น

เหมาะสำหรับเพาะต้นกล้าที่ต้องการความแข็งแรงอายุกล้า 14-35 วัน ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บล็อคโคลี่ ดาวเรือง

 < 100 ชิ้น

 

 

 

18/ชิ้น

1600/ลัง

 

 

 

 

 ถาดเพาะกล้า 200 หลุมหนา 0.75

ถาดเพาะกล้า 200 หลุม

 ถาดเพาะกล้า 200 หลุม

ขนาด 27.5 x 53.5 ซม. หนา 0.75 มม.  1 ลัง บรรจุ 100 ชิ้น

เหมาะสำหรับต้นกล้าที่ต้องการความแข็งแรงอายุกล้า 20 วันขึ้นไป ได้แก่ พริก คะน้า ผักสลัด ดาวเรือง ดอกไม้

 < 100 ชิ้น

 

 

 20/ชิ้น

1850/ลัง

 

 

 ถาดเพาะกล้า 60 หลุมหนา 0.7

ถาดเพาะกล้า 60 หลุม

 ถาดเพาะกล้า 60 หลุม

ขนาด 36 x 55 ซม. หนา 0.70 มม.  1 ลัง บรรจุ 100 ชิ้น

เหมาะสำหรับต้นกล้า ตระกลูแตง แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว ฟักทอง มะระจีน มะละกอ

 < 100 ชิ้น

 

 20/ชิ้น

1850/ลัง


 หมายเหตุ ราคาที่ลงไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจงให้ทราบ กรุณาโทรสอบถามก่อน. ที่ 089-478-0889

 

 

 

ถาดเพาะกล้า ถาดเพาะเมล็ด 104 หลุมถาดเพาะกล้า ถาดเพาะเมล็ด 104 หลุม
ถาดเพาะกล้าข้าวถาดเพาะกล้าข้าวarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เบอร์โทร 02-922-4841 มือถือ :  089-4780889
อีเมล : jawkaikaset@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.JAWKAIKASET.COM