ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก Login
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สินค้ามาใหม่
dot
เมล็ดพันธุ์เมล่อนคิโมจิ(ญี่ปุ่น)
เมล็ดพันธุ์ไควาเระ(ต้นอ่อนหัวไชเท้า)
dot
นานาสาระเกษตรกับจ้าวไก่เกษตร
dot
bulletเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ OP กับ พันธุ์ F1 คืออะไร
bulletทำไมปัจจุบันจึงเรียกเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ขายกันอยู่ว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม
bulletเมล็ดพันธุ์พืชผักทำไมงอกช้าในฤดูหนาว
bulletสารปรับสภาพดินคืออะไร
bulletดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีชมอส คืออะไร
bulletอากาศหนาวพืชผักมักไม่โต
dot
เมล็ดพันธุ์พืชผักแยกชนิดพืช
dot
bulletเมล็ดพันธุ์ผักสลัดไฮโดร
bulletเมล็ดพันธุ์มะละกอ
bulletเมล็ดพันธุ์พริก
bulletเมล็ดพันธุ์ฟักทอง
bulletเมล็ดพันธุ์แตงโม
bulletเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม,เมล็ดพันธุ์บวบหอม,เมล็ดพันธุ์บวบงู
bulletเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
bulletเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง,เมล็ดพันธุ์ถั่วแขก,เมล็ดพันธุ์ถั่วพู
bulletเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
bulletเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
bulletเมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย,เมล็ดพันธุ์เข่งช่าย
bulletเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่
bulletเมล็ดพันธุ์ผักชี
bulletเมล็ดพันธุ์มะระจีน
bulletเมล็ดพันธุ์มะระขี้นก
bulletเมล็ดพันธุ์มะเขือ
bulletเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
bulletเมล็ดพันธุ์แตงกวา(เล็กอ่อน)
bulletเมล็ดพันธุ์แตงร้าน
bulletเมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอก
bulletเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอก
bulletเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่154
dot
สินค้าเมล็ดพันธุ์พืชผัก
dot
bulletตราศรแดง
bulletตราเครื่องบิน(เจียไต๋)
bulletตราเสือดาว
bulletตราโอเค
bulletตรางอบทอง
bulletตราสิงโต
bulletตราตะวันต้นกล้า
bulletตราปลาทอง
bulletตราปลาวาฬ
bulletตราปลาเทวดา
bulletตราใบคู่
bulletตรา 3A
bulletตราช้าง
bulletตราดาวทอง
bulletตรากระทง
bulletตราโบว์แดง
bulletตรานกแดง
bulletตราเพื่อนเกษตรกร
bulletตราแพะทอง
bulletตราภูเขา
bulletตราแม่น้ำ
bulletตรารถถัง
bulletตราลูกโลก
bulletตรา ซินเจนทาS&G
bulletตราทองเฉลิม
bulletตราแปซิฟิค
bulletตราภูเขาทอง
bulletตราเหรียญทอง
bulletตรารอยัลซี้ด
bulletตรานกคู่-ตราดาว
bulletตราสามดาว
bulletตราใบเสมา
bulletตราลูกบอล
bulletตราธนูทอง
bulletตราอุ้งมือทอง
bulletเมล็ดพันธุ์ผักซอง
dot
สินค้าอุปกรณ์การเกษตร
dot
bulletอุปกรณ์ระบบน้ำเกษตร,ท่อน้ำหยด,สายน้ำหยด,เทปน้ำหยด,ท่อน้ำพุ่ง,สายน้ำพุ่ง,เทปน้ำพุ่ง
bulletพลาสติกคลุมดิน,พลาสติกคลุมแปลง,ดำเงิน,ดำเทา
bulletอุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธุ์กล้า,ดินเพาะกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
bulletถุงเพาะชำกล้า
bulletกระถางพลาสติกดำ
bulletอุปกรณ์ถังฉีดพ่นยา
bulletจำหน่ายกล้ามะนาว
bulletรับเพาะกล้า
bulletสารปรับปรุงสภาพดิน
dot
วิธีและเทคนิคการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักเพื่อการค้าชนิดต่างๆ
dot
bulletข้อมูลและรายละเอียดพืชผักแต่ละชนิด
bulletข่าวสารจาก thasta
bulletเมล็ดพันธุ์ผักปราศจากเชื้อ
bulletเทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์เคลือบ
bulletวิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า
bulletวิธีและเทคนิคการปลูกพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท
bulletการปลูกมะระจีน
bulletการปลูกผักชีฝรั่ง
bulletการปลูกแตงโมกินรี,แตงโมโตปิโด
bulletการปลูกคะน้า
bulletการปลูกผักบุ้งจีน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletพยากรณ์อากาศประจำวัน
bulletราคาผักจากตลาดสี่มุมเมือง
bulletข้อมูลตลาด คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น
bulletเครื่องซีลถุง-เครื่องแพ็คสินค้า
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletแลกลิงค์กับเรา


จ้าวไก่เกษตร
ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพร้านจ้าวไก่เกษตร


ข่าวสารจาก thasta สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย article

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ.2549 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 และได้ลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 58 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2549 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อการค้าและนำเข้า จะต้องยื่นแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงชนิด ชื่อพันธุ์ รายละเอียด และรายงานผลการตรวจสอบของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ประสงค์จะนำเข้าหรือรวบรวม ก่อนทำการนำเข้าหรือรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมชนิดและชื่อพันธุ์นั้นเพื่อการค้า ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบบคุมเพื่อการค้า และใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จะรวบรวมหรือนำเข้าทุกพืขตามแบบฟอร์มที่กำหนด หากชนิดพันธุ์พืชใดผ่านการตรวจสอบแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายเลข พ.พ...../......ให้ (หนึ่งสายพันธุ์คือหนึ่งหมายเลข)ซึ่งหมายเลข พ.พ...../.... นี้จะต้องมีติดอยู่ในฉลากที่บรรจุจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไป ในส่วนของร้านค้าที่มีใบอนุญาตขายถูกต้อง ต่อไปจะต้องจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีหมายเลข พ.พ...../......เท่านั้น สรุปการพิจารณากำหนดแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต ดังนี้ ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน ประเภทของผู้รับใบอนุญาต นำเข้า/รวบรวม เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชื่อพืช ให้ระบุชนิดของพืชที่ต้องการแจ้ง เช่น คะน้า/ข้าวโพด/ข้าวโพดหวาน เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ต้องการแจ้งรายละเอียด เช่น ข้าวโพดหวาน ให้ใส่ว่า Zea mays L.var.saccharata Bailey เป็นต้น เป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) หรือ เมล็ดพันธุ์ทั่วไป(O.P.) ชื่อพันธุ์ทางการค้า ให้ระบุชื่อที่ใช้เรียกพันธุ์ของพืชนั้นเพื่อการค้า เช่น ข้าวฟ่าง โบนัส 111 หรือ ข้าวโพด ซีพี 888 เป็นต้น เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์ที่ใช้เรียกแทนบริษัทได้ เช่น ตราเครื่องบิน หมายถึง บจก. เจียไต๋ หรือ ตราศรแดง หมายถึง บจก. อีสท์ เวสท์ ซีดส์ เป็นต้น แหล่งรวบรวม ให้ระบุ ชื่ออำเภอหรือจังหวัด หรือชื่อประเทศ ที่ปลูก/ผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น ๆ เจ้าของสายพันธุ์พ่อและเจ้าของสายพันธุ์แม่ - เมล็ดพันธุ์นำเข้าไม่ต้องแจ้งชื่อเจ้าของสายพันธุ์พ่อ และสายพันธุ์แม่ ถ้าไม่มีการปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตเป็นการค้าในประเทศไทย โดยให้แจ้งเป็นชื่อประเทศที่นำเข้า เช่น เจ้าของสายพันธุ์พ่อ คือประเทศญี่ปุ่น / เจ้าของสายพันธุ์แม่ คือประเทศญี่ปุ่น (เป็นต้น) - กรณีเมล็ดพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์และ/หรือ ผลิตในประเทศไทย ต้องแจ้งชื่อเจ้าของสายพันธุ์พ่อ และสายพันธุ์แม่ เช่น เจ้าของสายพันธุ์พ่อ คือ สุวรรณ 1 ซึ่งหมายถึงสายพันธุ์ที่ได้จาก ม.เกษตรศาสตร์ หรืออาจจะระบุเพียง ม.เกษตรศาสตร์ ก็ได้ โดยได้ขอซื้อสายพันธุ์มาอย่างถูกต้อง มีเอกสารรับรอง สำหรับเจ้าของสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์แปซิฟิค ได้จากการพัฒนาพันธุ์ของ บจก. แปซิฟิค (เป็นต้น ) ลักษณะเด่นทางการค้าของพันธุ์ ให้ระบุหรือชี้แจงลักษณะเด่นของพืชนั้นที่ใช้ส่งเสริมในการขายเมล็ดพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะเด่นของข้าวโพด ซีพี 888 ลักษณะฝักข้าวโพดจะมีขนาดยาวไม่ต่ำกว่า 30 ซม. เมล็ดเรียงตามยาวได้ 8 แถว ผลิตต่อไร่ได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตันต่อไร่ มีความต้านทานโรคราน้ำค้าง อายุเก็บเกี่ยวสั้นไม่เกิน 3 เดือน เป็นต้น สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ให้ระบุลักษณะของพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้น เช่น ปลูกและให้ผลผลิตดีในสภาพพื้นที่ที่ดอน ดินสีดำ เป็นต้น สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม เช่น ชอบอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิระหว่าง 27-30 Co ไม่น้อยกว่า 12 ชม./วัน เป็นต้น เอกสารที่แนบเป็นหลักฐาน ไม่ต้องแสดงตัวอย่างข้อความฉลาก ให้คงเหลือเฉพาะ รายงานผลการตรวจสอบความงอกและความบริสุทธิ์ โดยหนังสือรับรองต้องมีการระบุ ชื่อพันธุ์ทางการค้าและแหล่งรวบรวม ไว้ด้วย และหนังสือรายงานผลการตรวจสอบจะใช้ได้ต้องรายงานผลแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นแจ้งแบบ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่เป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้า ให้ใช้หนังสือรับรองความงอกและความบริสุทธิ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ สำหรับเมล็ดพันธุ์ชนิดที่นำเข้ามาสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ต้องระบุชื่อพันธุ์ทางการค้าด้วย กรณีที่เป็นผู้รวบรวม/ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศ ให้ใช้หนังสือรายงานผลการตรวจสอบความงอกและความบริสุทธิ์ของทางราชการ เช่น ห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสถาบันการศึกษาที่รับตรวจสอบ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือใช้ Lab ของเอกชนที่ได้ตามมาตราฐาน แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาตยื่นเพียงครั้งเดียว และให้หมายเลข พ.พ. ครั้งเดียว หมายเลข พ.พ. มีอายุใช้ได้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุญาต หากมีความประสงค์ที่จะนำเข้าและ/หรือ ผลิตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ชื่อพันธุ์ทางการค้าดังกล่าวต่อไป ก็ให้ยื่นแจ้งต่ออายุล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนที่หมายเลข พ.พ.นั้นหมดอายุ มิเช่นนั้น ถือว่าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายอีกต่อไป หรือไม่ได้ต่ออายุแบบแจ้งตามเวลาที่กำหนด ก็ให้ดำเนินการยื่นแบบแจ้งใหม่ โดยจะได้รับหมายเลข พ.พ. ใหม่ของเมล็ดพันธุ์ควบคุมนั้น ในกรณีที่หมายเลข พ.พ. ยังไม่หมดอายุ และไม่มีความประสงค์ที่จะนำเข้าหรือผลิตรวบรวมก็ให้มีหนังสือเป็นหลักฐานแจ้งยกเลิกหมายเลข พ.พ.นั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ทางภาครัฐจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทางธุรกิจมาร่วมเป็นที่ปรึกษา เมล็ดพันธุ์ที่คณะทำงานจะต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบ คือ เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) สำหรับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป (O.P.) ไม่ต้องพิจารณามาก และที่ประชุมได้แนะนำว่ากรณีที่เป็นเมล็ดพันธุ์ O.P. ที่เป็นพันธุ์ใหม่ให้ผู้ที่คิดค้นได้ไปจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อผลประโยชน์ของผู้ผลิตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ในการคุ้มครองพันธุ์ที่ได้คิดค้นขึ้นใหม่ การยื่นแบบแจ้งรายละเอียดฯ สามารถยื่นได้ที่ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร หรือที่สมาคมฯ ทางภาครัฐ จะมีการกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมจะแจ้งให้ทางสมาคมทราบทั้ง 3 แห่งทราบล่วงหน้า และทางราชการจะแจ้งให้ทราบทาง Web site ของกรมวิชาการเกษตรและ/หรือของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นแบบแจ้งฯต้องยื่นก่อนการประชุม 5 วัน หากยื่นภายหลังก็จะนำเข้าพิจารณาของคณะทำงานในครั้งต่อไป เมื่อทางราชการเริ่มบังคับใช้ ในช่วงสองเดือนแรก คณะทำงานอาจจะให้มีการประชุมพิจารณาสัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นแจ้งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่มออกตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวในอีก 6 เดือนถัดไป ผลการพิจารณาออกหมายเลข พ.พ. จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบไม่เกิน 10 วันทำการ ทางราชการและสมาคม จะร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Web site เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับหมายเลข พ.พ.แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้รับทราบถึงรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจะซื้อปลูก แต่จะไม่แสดงรายละเอียดของเจ้าของสายพันธุ์พ่อแม่ -------------------------------------------------------------------------------- หมายเหตุ : กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมฯ เกี่ยวกับแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค.50 และมีประบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ท่านสามารถ Download โปรแกรม แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต คลิกที่นี่เพื่อ Download เพื่อนำไปคีย์ข้อมูลได้เลย อ่านคำแนะนำในการใช้โปรแกรม คลิกที่นี่ การยื่นแบบ พ.พ. ที่ฝ่ายพันธุ์พืช ประกอบด้วย 4 รายการหลัก ดังนี้ 1. ข้อมูลที่ผู้ประกอบการกรอกเรียบร้อยแล้ว (เป็นไฟล์ข้อมูล) Download ได้ที่นี 2. แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมฯ ที่พิมพ์ออกมาแล้ว และลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 3. รายงานผลการตรวจสอบความงอกและความบริสุทธิ์ โดยหนังสือรับรองต้องมีการระบุ ชื่อพันธุ์ทางการค้าและแหล่งรวบรวม ไว้ด้วย และหนังสือรายงานผลการตรวจสอบจะใช้ได้ต้องรายงานผลแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นแจ้งแบบ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ - กรณีที่เป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้า ให้ใช้หนังสือรับรองความงอกและความบริสุทธิ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ สำหรับเมล็ดพันธุ์ชนิดที่นำเข้ามาสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ต้องระบุชื่อพันธุ์ทางการค้าด้วย - กรณีที่เป็นผู้รวบรวม/ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศ ให้ใช้หนังสือรายงานผลการตรวจสอบความงอกและความบริสุทธิ์ของทางราชการ เช่น ห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสถาบันการศึกษาที่รับตรวจสอบ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือใช้ Lab ของเอกชนที่ได้ตามมาตราฐาน ดูตัวอย่างใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ คลิกที่นี่ 4. แบบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมลูกผสม Hybrid (เฉพาะผู้ที่ยื่นแบบ พ.พ.ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม) ดาว์นโหลดได้ที่
การปลูกพืชผักชนิดต่างๆ

การปลูกพืชผักแต่ละชนิด article
เมล็ดพันธุ์ผักปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ article
เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์เคลือบ,เมล็ดพันธุ์เคลือบคืออะไร article
วิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า article
การเพาะกล้า,การปลูกกล้าพริกขี้หนูลูกผสมซุปเปอร์ฮอท,การปลูกกล้าพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท2(Hot Chilli Pepper) article
การปลูกมะระจีน,การปลูกมะระจีนลูกผสม Bitter cucumber-chinese article
การปลูกผักชีฝรั่ง,ผักชีใบเลื่อย,หอมจีน Garden parsley article
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมบิ๊กไวท์852,บิ๊กไวท์854,สวีทไวท์25,ไวโอเลตไวท์926ตราศรแดง article
การปลูกแตงโม,การปลูกแตงโมกินรี,การปลูกแตงโมโตปิโด,Watermelon article
การปลูกคะน้า Kale
การปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ Chinese convolvulus articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เบอร์โทร 02-922-4841 มือถือ :  089-4780889
อีเมล : jawkaikaset@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.JAWKAIKASET.COM