ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก Login
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
นานาสาระเกษตรกับจ้าวไก่เกษตร
dot
bulletเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ OP กับ พันธุ์ F1 คืออะไร
bulletทำไมปัจจุบันจึงเรียกเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ขายกันอยู่ว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม
bulletเมล็ดพันธุ์พืชผักทำไมงอกช้าในฤดูหนาว
bulletสารปรับสภาพดินคืออะไร
bulletดินเพาะกล้า,ดินมีเดีย,ดินพีชมอส คืออะไร
bulletอากาศหนาวพืชผักมักไม่โต
dot
สินค้าเมล็ดพันธุ์พืชผัก
dot
bulletตราศรแดง
bulletตราเครื่องบิน(เจียไต๋)
bulletตราเสือดาว
bulletตราโอเค
bulletตรางอบทอง
bulletตราสิงโต
bulletตราตะวันต้นกล้า
bulletตราปลาทอง
bulletตราปลาวาฬ
bulletตราใบคู่
bulletตรา 3A
bulletตราช้าง
bulletตราดาวทอง
bulletตรากระทง
bulletตรานกแดง
bulletตราเพื่อนเกษตรกร
bulletตราแพะทอง
bulletตราภูเขา
bulletตราแม่น้ำ
bulletตรารถถัง
bulletตราลูกโลก
bulletตรา ซินเจนทาS&G
bulletตราทองเฉลิม
bulletตราแปซิฟิค
bulletตราภูเขาทอง
bulletตรารอยัลซี้ด
bulletตราสามดาว
bulletตราธนูทอง
bulletตราอุ้งมือทอง
bulletเมล็ดพันธุ์ผักซอง
dot
สินค้าอุปกรณ์การเกษตร
dot
bulletอุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธุ์กล้า,ดินเพาะกล้า,ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
bulletจำหน่ายกล้ามะนาว
bulletรับเพาะกล้า
bulletสารปรับปรุงสภาพดิน
dot
วิธีและเทคนิคการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักเพื่อการค้าชนิดต่างๆ
dot
bulletข้อมูลและรายละเอียดพืชผักแต่ละชนิด
bulletเมล็ดพันธุ์ผักปราศจากเชื้อ
bulletเทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์เคลือบ
bulletวิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า
bulletวิธีและเทคนิคการปลูกพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท
bulletการปลูกมะระจีน
bulletการปลูกผักชีฝรั่ง
bulletการปลูกแตงโมกินรี,แตงโมโตปิโด
bulletการปลูกคะน้า
bulletการปลูกผักบุ้งจีน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletพยากรณ์อากาศประจำวัน
bulletราคาผักจากตลาดสี่มุมเมือง
bulletข้อมูลตลาด คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น
bulletเครื่องซีลถุง-เครื่องแพ็คสินค้า
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletแลกลิงค์กับเรา


ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพร้านจ้าวไก่เกษตร


การปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ Chinese convolvulus article

             การปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ Chinese convolvulus

 

                          เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนถือเป็นพืชที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคกันมากในปัจจุบัน  เพราะจัดได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่มีอายุปลูกสั้นสามรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ซึ่งปัจจุบันจะนิยมเรียกผักบุ้งจีนว่า "ผักบุ้งจีนใบไผ่" ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการปลูกเพื่อการค้ามาก ลักษณะของต้นจะไม่มีแขนง ข้อยาว ลำต้นตรง ใบเล็กเรียวเหมือนใบไผ่  จึงเรียกกันว่าผักบุ้งใบไผ่  สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากของเกษตรคือผักบุ้งจีน ยอดไผ่9 ของ อีสท์เวสท์ และอีกหลายสายพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ซึ่งดูเพิ่มเติมได้ในเว็บของเรา เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่  พื้นที่ที่ทำการปลูกันมาก ส่วนใหญ่อยู่ที่ ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม

ขั้นตอนการปลูก


ปริมาณเมล็ดพันธุ์

     เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใช้ปริมาณเล็ดพันธุ์ประมาณ 12-16 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่


การเตรียมดิน
1.ไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 0.20-0.25 เมตร
2.ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ในปริมาณ 1-2 ตัน ต่อไร่
3.ใช้คากิ ปูนหอย หรือปูนขาวเพื่อปรับค่าความเป็นกรดของดิน


การเตรียมเมล็ดพันธุ์
           เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงได้เลย แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำประมาณ 6-12 ชั่วโมงเพื่อทำให้เมล็ดพันธุ์มีความชื้นวึ่งจะสามารถทำให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสม่ำเสมอมากขึ้น ทั้งยังสามรถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้อีกด้วย เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะลอยน้ำ เราไม่ควรนำไปหว่านในแปลงควรคัดทิ้งเพราะเมล็ดพันธุ์นั้นถ้าหว่านลงในแปลงจะได้ต้นที่ไม่สมบูรณ์


การดูแลรักษา
    -อายุ 1-5 วัน
          -เริ่มงอกและแตกใบจริง 2-4 ใบ ควรดูแลเรื่องการให้น้ำและการกำจัดวัชพืชในแปลง


    -อายุ 7-14 วัน
          -ต้นเริ่มเจริญเติบโตสูงประมาณ 10-15 ซม.ควรฉีดพ่นสารป้องกันโรคพืชเพราะส่วนใหญ่จะเกิดโรคราสนิมขาวในระยะนี้ ช่วงนี้อาจจะใส่ปุ๋ยได้แต่ควรใช้ในปริมาณที่น้อยส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเช่นแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย หรือที่เรารู้จักคือ 21-0-0  46-0-0


    -อายุ 20-25 วัน
           -ต้นจะเจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ 25-30 ซม.เราสามรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พยามเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ ถ้าช้าจากนี้ต้นจะแตกแขนงใบจะใหญ่ จะไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด


การเก็บเกี่ยวผลผลิตผักบุ้งจีน

        การเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนนั้นนิยมถอนทั้งต้นให้รากติดมาด้วยแล้วนำมาล้างน้ำทำความสะอาดซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก แล้วนำมาชั่งเพื่อใส่บรรจุภัณฑ์ส่งขายต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่นิยมห่อกระดาษเป็นมัดๆ แต่ปัจจุบันก็มีเกษตรหลายท่านที่ใช้ถุงพลาสติกบรรจุผักบุ้งจีนขาย    
 

                                                                                   รวบรวมข้อมูลโดย  

                                                                           WWW.JAWKAIKASET.COM

 


ชื่อสินค้า :  *
ชื่อ/เบอร์โทร :
Email :  *การปลูกพืชผักชนิดต่างๆ

การปลูกพืชผักแต่ละชนิด article
เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์เคลือบ,เมล็ดพันธุ์เคลือบคืออะไร article
วิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า article
การเพาะกล้า,การปลูกกล้าพริกขี้หนูลูกผสมซุปเปอร์ฮอท,การปลูกกล้าพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท2(Hot Chilli Pepper) article
การปลูกมะระจีน,การปลูกมะระจีนลูกผสม Bitter cucumber-chinese article
การปลูกผักชีฝรั่ง,ผักชีใบเลื่อย,หอมจีน Garden parsley article
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมบิ๊กไวท์852,บิ๊กไวท์854,สวีทไวท์25,ไวโอเลตไวท์926ตราศรแดง article
การปลูกแตงโม,การปลูกแตงโมกินรี,การปลูกแตงโมโตปิโด,Watermelon article
การปลูกคะน้า Kale[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (174689)

 เมล็ดผักบุ้งจีนพันธู์ใหนที่ปลูกแล้วให้ผลลิตดีแล้วเหมาะกับพื้นที่ภาคใต้บ้างครับ แล้วมีแบบ10โล/ถุงใหม และขอรายละเอียดฟักทอง,กับข้าวโพดด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทศพล (31tulatul29-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-08-05 11:13:35 IP : 118.173.200.144[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เบอร์โทร 02-922-4841 มือถือ :  089-4780889
อีเมล : jawkaikaset@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.JAWKAIKASET.COM